top of page
טיפול קבלה ומחויבות - ACT

טיפול קבלה ומחויבות (ACT - Acceptance & Commitment Therapy), היא גישת טיפול המשתייכת לגל השלישי של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT), ובכך משתייכת לקבוצת טיפולים פסיכולוגיים מבוססי מיינדפולנס

במוקד הטיפול, מצויה הגמישות הפסיכולוגית של האדם, והתהליך הטיפולי עסוק ומתמקד בהגדלת גמישות פסיכולוגית זו. ההנחה היא שככל שאדם יהיה גמיש יותר מבחינה פסיכולוגית, הוא יוכל לממש את חייו באופן מלא יותר ולחיות חיים משמעותיים יותר (מבחינתו). הדרך אל הגמישות עוברת דרך תהליכים שונים עליהם אנחנו עובדים בטיפול, במהותם מצוי הניסיון לייצר מערכת יחסים חדשה עם העולם הפנימי שלנו ועם הדברים שמפריעים לנו.

אני עצמי הגעתי ל-ACT לאחר מסע אישי כמטפל, תחילה במחוזות הטיפול הדינמי, ומשם בהדרגה, ובעיקר דרך חשיפה לכוח של תרגול המיינדפולנס, הלכתי והתוודעתי לעולם ה-ACT.

ACT כיום הוא חלק בלתי נפרד מחיי, המקצועיים והאישיים. אני עובד בגישה אך גם חי אותה (כמיטב יכולתי) בחיי האישיים. בנוסף לכך אני לא מפסיק ללמוד את הגישה, ולשמחתי גם קיבלתי את ההזדמנות ללמד אותה אחרים במסגרות שונות. 

בתוך כך, אני חלק מקבוצה של ארבעה פסיכולוגים אשר שמה לה למטרה לקדם גישה זו בארץ, ניתן לקרוא עלינו יותר כאן

קיים חומר לא מועט ברשת על הגישה, סיכום ממצה שלה ניתן למצוא בקישור הזה

bottom of page